Folk passer på hinanden

“Man bliver taget godt imod. Folk passer på hinanden”.
Ovenstående er et citat fra den spørgeskemaundersøgelse, SMT Løbeskolen gennemført i april 2016 blandt løberne i Løbeskolen.
I SMT Løbeskolen ville vi gerne vide, om SMT Løbeskolen lever op til løbernes forventninger, og om der er noget, vi kan gøre bedre og derfor skal have rettet.
Konklusionen på spørgeskemaundersøgelsen er, at der er meget stor tilfredshed med SMT Løbeskolen, og langt de fleste synes, at de får god hjælp, til at komme i gang med at blive løbere.
Et par citater fra spørgeskemaernes kommentarfelter:
“Det, at jeg er tilknyttet løbeskolen, giver mig motivation til at løbetræne 2-3 gange pr. uge.”
“Trænerne gør det godt. Der er god stemning og vi ‘nye’ er blevet godt modtaget af alle.”
“Udfordrende”
“Det har været et godt forløb. Det sociale er blevet bedre, end det var i starten”
“Der er fint plads til alle, også os uden at det helt store ambitionsniveau”.

Se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen her.

Se grafisk oversigt her.